!Deze website is verlopen!

Aanmelding

Wat leuk dat u uw kind bij Kindercentrum Babbel wilt aanmelden! Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen? Neem dan gerust contact op met Laura Roffel. 

 

Een aanmelding bestaat uit het toesturen of meegeven van schriftelijke informatie, een kennismakingsgesprek en het invullen van een aanmeldingsformulier.

 

Schriftelijke informatie bestaat uit een:

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek bestaat uit een rondleiding langs de groepen bij de betreffende locatie. Tijdens deze rondleiding geeft de leidinggevende informatie. De informatie betreft praktische zaken, het beleid, de werkwijze en de verschillende opvangmogelijkheden. Hierdoor kunnen jullie als ouders de sfeer proeven en voor uzelf nagaan of de opvang en inhoud past bij uw visie en wensen. Ook krijgt u tijdens het gesprek de gelegenheid om vragen te stellen en wensen kenbaar te maken.

Intakegesprek 

Het intakegesprek wordt bij de ouders thuis gevoerd. In het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de dagen, de tijden en het aantal weken waarop ouders kinderopvang willen afnemen. Tijdens dit gesprek gaat de leidinggevende eventueel dieper in op de informatie die ouders hebben ontvangen via de mail of tijdens het kennismakingsgesprek.

 

Wenperiode

We vinden het belangrijk dat kinderen (en ouders) op een rustige manier kunnen wennen aan de opvang. Daarom maken we gebruik van een wenperiode. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor begrip en een vertrouwensrelatie tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers bespreken het verloop van de wenperiode met de ouders.

 

Inschrijven bij Kindercentrum Babbel

We adviseren u om eerst voor een kennismakingsgesprek langs te komen, voordat u uw kind komt aanmelden.

Via het inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden bij ons kindercentrum. Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

download inschrijfformulier