Aanmelding

 

Een aanmelding bestaat uit het toesturen of meegeven van schriftelijke informatie, een kennismakingsgesprek en het invullen van een aanmeldingsformulier.

 

Schriftelijke informatie bestaat uit een:

een informatiegids kinderopvang 

 

informatiebrochure kindercentrum Babbel (pdf)

 

informatiegids BSO Eigenwijs    

 

informatiegids van psz  De Speeldoos

 

Het kennismakingsgesprek bestaat uit een rondleiding langs de groepen bij de betreffende locatie. Tijdens deze rondleiding geeft de leidinggevende informatie over de betreffende locatie. De informatie betreft praktische zaken, het beleid, de werkwijze en de verschillende opvangmogelijkheden.

Zo kunnen ouders de sfeer proeven en voor zichzelf nagaan of de opvang en inhoud past bij hun eigen visie en wensen.

Ouders krijgen tijdens het gesprek de gelegenheid om vragen te stellen en wensen kenbaar te maken.

 

Via het aanmeldingsformulier kunnen ouders hun kind opgeven voor de kinderopvang. We adviseren ouders om eerst voor een kennismakingsgesprek langs te komen, voordat zij hun kind aanmelden.

 

de algemene voorwaarden

 

 

Inschrijfformulier

 

Via het inschrijfformulier wordt een kindje aangemeld bij ons kindercentrum.

Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

 

Wenperiode

 

We vinden het belangrijk dat kinderen (en ouders) op een rustige manier kunnen wennen aan de opvang. Daarom maken we gebruik van een wenperiode. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor begrip en een vertrouwensrelatie tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers bespreken het verloop van de wenperiode met de ouders.

 

Intakegesprek

 

Het intakegesprek wordt bij de ouders thuis gevoerd. In het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de dagen, de tijden en het aantal weken waarop ouders kinderopvang willen afnemen. Tijdens dit gesprek gaat de leidinggevende eventueel dieper in op de informatie die ouders hebben ontvangen via de mail of tijdens het kennismakingsgesprek.