!Deze website is verlopen!

Opvangmogelijkheden

Opvang passend bij uw situatie

 

Babbel biedt verschillende vormen van opvang:

  • Dagopvang bestaande uit vaste dagen of dagdelen: tussen 7:00 - 18:00 uur op vaste dagen/dagdelen, begin- en eindtijden zelf te bepalen;
  • Flexibele opvang: tussen 7:00 - 18:00 uur, op wisselende dagen en tijden, wekelijks aan te passen;
  • Vakantieopvang: tussen 7:00 - 18:00 uur, tijdens de vakantieweken van de basisscholen in de omgeving;
  • Schoolwekenpakket: alleen opvang tijdens de schoolweken;
  • Peuterspeelzaal: op maandag, dinsdag en donderdag bij de Speeldoos vanaf 8:30 tot 11:30 uur of vanaf 8.30 tot 14:15 uur, alleen tijdens de schoolweken.

 

 

De buitenschoolse opvang kent ook weer verschillende vormen:

  • Voorschoolse opvang: tussen 7:00 - 8:30 uur
  • Naschoolse opvang: tussen 14:30 - 18:00 uur
  • Middagopvang: tussen 12:00 - 18:00 uur
  • Vakantieopvang: tijdens de vakantieweken van de basisscholen in de omgeving tussen 7:00 - 18:00 uur
  • Opvang tijdens margedagen: dag of dagdeel waarop kinderen vrij zijn van school van wegen een studiedag/margedag.

Er zijn verschillende breng- en haalmomenten. Aan de hand van de afgenomen uren per dag en het aantal gereserveerde weken op jaarbasis wordt er een opvangcontract afgesloten.