Oudercommissie Kindercentrum Babbel

De oudercommissie vervult een belangrijke rol bij Babbel. De oudercommissie denkt mee en praat mee, is de denktank en spreekbuis voor de ouders van Babbel. Er is zowel voor de dagopvang als voor de bso een oudercommissie. Beide oudercommissies werken nauw met elkaar samen en vergaderen over het algemeen ook met elkaar. Zij kunnen echter ook afzonderlijk van elkaar vergaderen en ook een afzonderlijk advies geven.

De leden van de oudercommissie zijn:

 • Tim van der Vegt;  voorzitter oudercommissie kdv en voorzitter tijdens gezamenlijke vergadering
 • Thomas van Voorden, secretaris; lid kdv
 • Grietje Kamping; voorzitter oudercommissie BSO
 • Arjan Vonk; lid BSO

De oudercommissie van Babbel vertegenwoordigt de ouders en heeft ongeveer 8 keer per jaar overleg met de leidinggevende. Op deze manier kunnen ouders zich actief inzetten en zijn zij betrokken bij de invoeren en uitwerking van het beleid van Babbel.

De oudercommissie geeft adviezen over de verschillende onderwerpen, zoals;

 • het bieden van verantwoorde kinderopvang,
 • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid,
 • openingstijden,
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten,
 • klachten en klachtenregeling,
 • communicatie naar de ouders zoals bijvoorbeeld de website,
 • het uurtarief van de kinderopvang.

Daarnaast werkt onze oudercommissie samen met het team van Babbel bij het organiseren van het jaarlijkse uitje voor ouders en kinderen en bij de contact- en ouderavonden.

De leden van de oudercommissie worden zodanig gekozen dat er een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende groepen is. 

Af en toe is er een vacature binnen de oudercommissie. Hebt u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie? Wij zoeken ouders die: 

 • mee willen praten, denken en beslissen, 
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief wil beinvloeden,
 •  willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie, 
 • hun professionele deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum, 
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn, 
 • passen binnen de zittende commissie zodat de evenredige vertegenwoordiging van de groepen gehandhaafd blijft.

Iets meedelen of vragen aan de oudercommissie? Mail naar OC@kcbabbel.nl