!Deze website is verlopen!

Wij willen een kwalitatief goede kinderopvang bieden. Daarom stellen we eisen aan het pedagogisch beleid en zijn we gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen we door kritisch te blijven kijken naar ons handelen. We evalueren het pedagogisch beleidsplan en stellen het indien nodig bij. In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgelegd wat we belangrijk vinden in de opvang voor de kinderen en waarom. U leest in het pedagogisch beleidsplan wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met de kinderen en wat u van ons mag verwachten.


Wanneer u voor Kindercentrum Babbel kiest, staan onze pedagogisch medewerkers voor u en uw kind klaar om de opvang zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen en de behoeften van uw kind.

Dit doen we in een ongedwongen liefdevolle en huiselijke sfeer. Uw kind krijgt de kans om te ervaren, te experimenteren en te ontdekken. Allemaal aspecten waardoor uw kind zelfvertrouwen ontwikkelt. 

 

Het pedagogisch beleid is op elke groep aanwezig en beschikbaar tot inzage. 

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe houdt in dat de pedagogisch medewerker tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden altijd door een collega gehoord en/of gezien kan worden. Hiervoor zijn speciale werkinstructies die door de pedagogisch medewerkers gehanteerd worden. Vanaf 2013 zijn alle kindercentra verplicht om het vierogenprincipe toe te passen.