Pedagogisch beleid

 

In het pedagogisch beleid wordt uitgelegd wat we belangrijk vinden voor onze kinderen. We beschrijven hoe we dit in de praktijk handen en voeten geven.

 

De vier pedagogische doelen zijn de basis van ons pedagogisch beleid:

- emotionele veiligheid,

- persoonlijke competenties,

- sociale competenties,

- normen en waarden,

- cultuur

 

Ons pedagogisch beleid is geen statisch beleid, het verandert met ons mee. Zo kan het gebeuren dat er nieuwe afspraken bijkomen en oude afspraken bijgesteld worden. Ook kunnen nieuwe pedagogische inzichten een aanleiding zijn tot het bijstellen of vernieuwen van ons pedagogisch beleid.

 

Het pedagogisch beleid is in de volgende hoofdstukken uitgewerkt:

1. algemeen beleid

2. kind-visie en visie op de kinderopvang

3. de vier pedagogische doelen en voorbeelden van de toepassing in de praktijk

4. samenwerking met ouders

5. startblokken en werken met UK en Puk

6. boekstart

7. beweegkriebels

8. communicatie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen

9. aankleding ruimtes en spelmateriaal

 

Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de verschillende groepen. Op aanvraag kan het pedagogisch beleid ook toegestuurd worden.