!Deze website is verlopen!

Voor- en vroegschoolse educatie

Kindercentrum Babbel is een VVE-locatie.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Onze leidsters hebben geleerd om de kinderen al op jonge leeftijd spelenderwijs en themagericht te stimuleren en hierbij te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar biedt Babbel programma's aan in de peutergroep (voorschoolse educatie). Voor kinderen vanaf 4 jaar worden de programma's aangeboden op de basisschool. 

 

Doordat wij bij Babbel deze extra ondersteuning bieden aan kinderen kunnen kinderen een betere start maken op de basisschool. Ook kinderen zonder VVE-indicatie komen bij Babbel in aanraking met deze manier van werken. Een win-win situatie. Het consultatiebureau stelt een VVE indicatie vast bij de kinderen. Vervolgens bepaalt de gemeente welke kinderen in aanmerking komen voor de VVE. Zodra een peuter de indicatie heeft gekregen is er recht op tegemoetkoming in de kosten.