Dagritme BSO:

12.00            KInderen ophalen van school en buiten spelen

12.10            Handen wassen, naar de wc en aan tafel

12.15            Lunch

12.45            Buiten spelen

13.15            Keuze uit activiteitenaanbod of vrij spelen

14.30            Kinderen ophalen van school, koekje met thee / ranja

15.15            Opruimen, buiten spelen, kinderen ophalen van school

15.25            Handen wassen, naar de wc en aan tafel

15.30            Koekje met thee / ranja

15.45            Keuze uit activiteitenaanbod of vrij spelen

16.45            Opruimen, handen wassen en aan tafel

16.50            Cracker / soepstengel eten

17.00            Rustig vrij spelen: dvd kijken / kleuren / strijkkralen / kleien etc.

18.00            Einde BSO dag