Peuterspeelzaal "De Speeldoos"    

Met ingang van 1 augustus 2015 heeft Babbel de verantwoordelijkheid voor de peuterspeelzaal overgenomen van Westerwijs, Stichtingsbestuur van het openbaar onderwijs in Gemeente Marum.

We bieden onze peuters:

- een vertrouwde en uitdagende omgeving. Er zijn verschillende themahoeken waardoor kinderen zich al spelend ontwikkelen en in contact komen met groepsgenootjes.

- een ontwikkelingsgerichte benadering. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we onze peuters om zich te ontwikkelen en verschillende vaardigheden te oefenen.

- vrijheid voor iedere peuter om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen.

- bevorderen van de zelfstandigheid.

- veel creatieve activiteiten waarbij de beleving van de peuter belangrijker is dan het resultaat.

- we bieden opvoedingsondersteuning en bemiddeling wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een peuter.

- een goede voorbereiding op de basisschool.

Onze ochtend verloopt als volgt.

8:45 uur: Open inloop, 

9:00 uur: Spelend leren en ontdekken, met veel ruimte voor creativiteit

10:15 uur: Samen opruimen en een kringactiviteit (voorlezen, zingen, spel)

10:40 uur: Eten en drinken

11:00 uur: Buiten spelen of een bewegingsactiviteit binnen.

11:30 uur: Samen opruimen en het laatste liedje

 

Openingstijden:

Maandagmorgen en donderdagmorgen:

Inloop: 8:30 tot 8:45 uur

Halen: 11:15 tot 11:30 uur

(Alleen tijdens de schoolweken)

 

Kosten

Ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van een gemeenteplaats. Dit is een gesubsidieerde plek waarvoor de ouders maandelijks een ouderbijdrage van € 45,00 per maand betalen.

Ouders die wel in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag betalen € 135,- per maand, dit is gemiddeld 20 uur per maand met een uurtarief van € 6,75. Zij ontvangen vervolgens kinderopvangtoeslag, deze is inkomensafhankelijk. Bij een modaal inkomen zal dit ongeveer 2/3e van het maandbedrag zijn. Blijft er aan ouderbijdrage ongeveer € 43,- over. 

Op de site van de belastingdienst kan een proefberekening gemaakt worden, zodat u kunt nagaan hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen. Ga naar  www.toeslagen.nl