Kinderopvang - Peuteropvang      

                  

Kindercentrum Babbel heeft twee locaties in De Wilp waar peuterspeelzaal wordt aangeboden. Dit is bij:              

- Kinderdagverblijf 'Babbel'

- Peuteropvang 'peuterspeelzaal De Speeldoos'

 .

Kinderdagverblijf Babbel

Bij Babbel werken we met horizontale groepen, dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten.              

We hebben de volgende groepen:

 

  • een babygroep met kinderen van ca. 2 maanden tot 2 jaar, ga naar babygroep voor meer informatie.
  • een dreumesgroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar, ga naar dreumesgroep voor meer informatie.
  • een peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar, ga naar peutergroep voor meer informatie

 

Peuteropvang "peuterspeelzaal De Speeldoos"

Bij peuterspeelzaal De Speeldoos is er één horizontale peutergroep. De peuterspeelzaal kent beperkte openingstijden. Hierdoor is er een vaste groepssamenstelling.

Lees meer bij  peuterspeelzaal

 

 

 

Kindercentrum Babbel werkt op het kinderdagverblijf en de peuteropvang bewust in horizontale groepen vanwege de volgende overwegingen:

  • Op deze manier kunnen leidsters gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de aandacht focussen op het individuele kind binnen de groep leeftijdsgenootjes. 
  • De veiligheid van de kinderen is in een horizontale groep beter te waarborgen. De ruimte en het spelmateriaal is geschikt voor kinderen van de betreffende groep.
  • Ieder kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo, ontwikkelt eigen interesses e.d., hierdoor kunnen kinderen ook weer van elkaar leren.
  • Kinderen worden niet gestoord in hun spel door oudere of juist jongere kinderen.
  • De groepsruimten zijn afgestemd op de behoeften, ontwikkeling en interesses van de leeftijdsgroep. Kinderen kunnen zelf hun speelgoed kiezen en pakken, zonder dat de leidster bang hoeft te zijn dat een jonger kind iets pakt dat gevaarlijk kan zijn.

Groepsgrootte
Op de babygroep is de maximale groepsgrootte 12 baby 's, met een maximale vaste bezetting van 8 kinderen, de overige plaatsen houden we vrij voor flexibele opvang. Op de beide peutergroepen is de maximale groepsgrootte 12 kinderen, waarbij ook weer 2 kindplaatsen vrijgehouden worden voor flexibele opvang.

Leidster-kindratio

Iedere groep werkt met vaste pedagogisch medewerkers. Bij het maken van het werkrooster wordt altijd rekening gehouden met het aantal kinderen op de groep. Aan de hand van de leidster-kindratio wordt het aantal medewerkers op de groep bepaald. De leidster-kindratio is als volgt:

- 5 kinderen van 0 -2 jaar per pedagogisch medewerker,
- 8 kinderen van 2 - 4 jaar per pedagogisch medewerker,
- 10 kinderen van 4 jaar en ouder per pedagogisch medewerker.

 

 

"Vierogenprincipe" 

Het vierogenprincipe houdt in dat de pedagogisch medewerker tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden altijd door een collega gehoord en/of gezien kan worden. Hiervoor zijn speciale werkinstructies die door de pedagogisch medewerkers gehanteerd worden. Vanaf 2013 zijn alle kindercentra verplicht om het vierogenprincipe toe te passen.