Inspectie GGD

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente ons kindercentrum door de GGD inspectie gekeurd. Aan de hand van toetsingskaders wordt gekeken of er aan de geldende eisen en richtlijnen wordt voldaan. 

Inspectie van Kindercentrum Babbel

Kindercentrum Babbel is op 3 augustus 2015 door de GGD inspecteur bezocht. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. Deze ligt ter inzage bij Babbel op de groep. Via de link: inspectierapport Babbel 2016 (PDF) kan het volledige rapport gedownload worden.