Onze peutergroep 'Babbel'

Op onze peutergroep bieden we een activiteitenaanbod aan voor de kinderen van 3 tot 4 jaar. Naast een veilige en geborgen plek willen we onze kinderen ook stimuleren tot spelen. Door te spelen ontwikkelen kinderen veel verschillende vaardigheden en leren kinderen veel over zichzelf en hun omgeving. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt bij Babbel, dat ieder kind zich  'thuis' voelt bij de leidsters en groepsgenootjes. 

 

Veiligheid en geborgenheid. 

Peuters komen pas tot spelen als zij zich ergens op hun gemak voelen, zich 'thuis' voelen. Dit bereiken we door vaste leidsters op de groep, een gemoedelijke sfeer, een vast dagritme met vaste rituelen en regels op de groep. De leidsters zorgen ervoor dat er een goed evenwicht is tussen uitdagende /stimulerende activiteiten en rustige / gezellige activiteiten. Een goed contact met de peuter begint met een goed contact en goede communicatie met ouders. Daarom wordt er bij het brengen en het halen een praatje gemaakt. Ouders worden naast een praatje ook geïnformeerd door middel van een overdrachtsschrift en het planningsbord in de hal. In het overdrachtschrift staat informatie die direct over uw eigen kind gaat. Het planningsbord informeert ouders over bijzonderheden van de groep, de kinderen en de leidsters die aanwezig zijn.

 

De leidsters van onze peutergroepen zijn:

 • Martha Melles (groepscoordinator)
 • Aukje Heida
 • Allet Veenstra
 • Marlies Kiewiet (groepscoordinator)
 • Anke Donker

 

Het dagritme op de peutergroep
 
Naast verzorgingsmomenten heeft het dagritme ook een aantal momenten van gerichte activiteiten.
Dit ziet er als volgt uit;
 
 • 7:00  - 8:30 uur:  De kinderen worden gebracht, ze mogen vrij spelen. Op de tafels staan een aantal puzzels, spelletjes, potloden etc. klaar.
 • 8:45 uur: Kring, de kinderen zitten in een kring en er wordt gekeken welke kinderen en leidsters er deze dag op de groep zijn. Er wordt een liedje gezongen, kinderen mogen iets vertellen en/of de leidsters besteden aandacht aan het thema.
 • 9:00 uur: Er worden activiteiten aangeboden, de kinderen kiezen wat ze willen doen. Na het spelen ruimen de kinderen met elkaar weer op.
 • 10:00 uur: Fruit eten, drinken en een koekje. Samen liedjes zingen, een kringgesprek.
 • 10:30 uur: buiten spelen of een bewegingsactiviteit binnen
 • 11:45 uur: een broodje met melk,
 • 12:30 uur: kinderen gaan op bed of spelen rustig met elkaar. Evt. wordt er televisie gekeken. Activiteiten worden herhaald of de kinderen gaan samen kleien, buiten spelen,
 • 14:30 uur: samen drinken, koekje eten,
 • 15:00 uur: buiten spelen of een bewegingsactiviteit binnen,
 • 16:30 uur: samen een cracker of soepstengel eten met drinken,
 • Vanaf 17:00 uur gaan de meeste kinderen weer naar huis.
(Het dagritme is een richtlijn.)

 

Activiteitenaanbod.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen uitdagend spelmateriaal en een gevarieerd programma aan activiteiten. De activiteiten richten zich op de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Daarbij werken we met een programma "Startblokken", waarmee we samen met kinderen spelen en op een speelse wijze de wereld verkennen en ontdekken. 

Samen een prachtige spoorbaan aanleggen, een puzzel maken, kleien of in de huishoek spelen met de poppen, een wandeling maken of met een groepje kinderen naar de winkel. Een kleine greep uit het spelaanbod. Kinderen leren van elkaar, leren speelgoed te delen en beleven veel plezier met elkaar.

Spelen en spel staat centraal in ons activiteitenaanbod. Door te spelen ontwikkelen kinderen verschillende vaardigheden en leren zij veel over zichzelf en hun omgeving. De leidsters begeleiden het spel. Ze brengen iets nieuws in, sturen bij, verwoorden wat er gebeurt, spelen gewoon mee of observeren het spel van de kinderen. 

We bieden onze peuters:

- een vertrouwde en stimulerende omgeving. Er zijn verschillende themahoeken waardoor kinderen zich al spelend ontwikkelen en in contact komen met groepsgenootjes.

- een ontwikkelingsgerichte benadering. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we onze peuters om zich te ontwikkelen en verschillende vaardigheden te oefenen.

- vrijheid voor iedere peuter om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen.

- bevorderen van de zelfstandigheid.

- veel creatieve activiteiten waarbij de beleving van de peuter belangrijker is dan het resultaat.

- we bieden opvoedingsondersteuning en bemiddeling wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een peuter.

- een goede voorbereiding op de basisschool.

 

Kosten

 

Op de site van de belastingdienst kan een proefberekening gemaakt worden, zodat u kunt nagaan hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen. Ga naar  www.toeslagen.nl