!Deze website is verlopen!

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente ons kindercentrum door de GGD inspectie gekeurd. Aan de hand van toetsingskaders wordt gekeken of er aan de geldende eisen en richtlijnen wordt voldaan. 

 

Inspectie van De Speeldoos

De Speeldoos wordt elk jaar door de GGD inspecteur bezocht. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. Deze ligt ter inzage bij De Speeldoos op de groep. Via de link: Inspectierapport De Speeldoos kan het volledige rapport gedownload worden.