!Deze website is verlopen!

Peuterspeelzaal De Speeldoos

Met ingang van 1 augustus 2015 heeft Babbel de verantwoordelijkheid voor de peuterspeelzaal overgenomen van Westerwijs, Stichtingsbestuur van het openbaar onderwijs in Gemeente Marum.

 

We bieden onze peuters:

- Een vertrouwde en uitdagende omgeving. Er zijn verschillende themahoeken waardoor kinderen zich al spelend ontwikkelen en in contact komen met groepsgenootjes.

- Een ontwikkelingsgerichte benadering. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we onze peuters om zich te ontwikkelen en verschillende vaardigheden te oefenen.

- Vrijheid voor iedere peuter om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen.

- Bevorderen van de zelfstandigheid.

- Veel creatieve activiteiten waarbij de beleving van de peuter belangrijker is dan het resultaat.

- We bieden opvoedingsondersteuning en bemiddeling wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een peuter.

- Een goede voorbereiding op de basisschool.

 

Onze ochtend verloopt als volgt:

8:45 uur: open inloop

9:00 uur: samen opruimen en een kringactiviteit (voorlezen, zingen, spel)

9:10 uur: spelend leren en ontdekken, met veel ruimte voor creativiteit

10:00 uur: eten en drinken

10:30 uur: buiten spelen of een bewegingsactiviteit binnen.

11:35 uur: samen opruimen 

11.45 uur: naar huis of samen broodje eten

12.30 uur: samen opruimen en afwassen

12.45 uur: spelend leren of buiten spelen

14.15 uur: naar huis of naar Babbel

 

De leidsters van de peuterspeelzaal zijn:

- Aukje 

- Alinda  

- Marion