!Deze website is verlopen!

Onze babygroep

Wanneer u (weer) gaat werken is het belangrijk dat de zorg voor uw kind goed geregeld wordt. Bij Babbel begrijpen we heel goed dat het een grote stap is van om de opvoeding van uw baby te delen met pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.

Daarom willen wij ervoor zorgen dat uw kind zich bij ons thuis voelt. De geborgenheid van het kind en het vertrouwen van u als ouder staan bij ons voorop.

  

Veiligheid en geborgenheid.

Een goed contact en een goede communicatie met ouders is een belangrijke voorwaarde om uw kind de veiligheid en geborgenheid te kunnen bieden die het nodig heeft. Daarom wordt er bij het brengen en het halen altijd even een praatje gemaakt over het verloop van de dag, het verloop van de nacht, het slaapritme, het voedingsschema of andere bijzonderheden waarmee de pedagogisch medewerker rekening kan houden. Ouders worden naast een praatje ook geïnformeerd door middel van een overdrachtsschrift en het planningsbord in de hal.

In het overdracht schrift staat informatie die direct over uw eigen kind gaat. Het planningsbord informeert ouders over bijzonderheden van de groep, de kinderen en de leidsters die aanwezig zijn.

 

Iedere groep heeft vaste groepsleidsters. De kinderen kennen en herkennen de eigen leidsters wat de geborgenheid en het welbevinden van de kinderen bevorderd. De vaste leidsters die verantwoordelijk zijn voor de babygroep zijn:

 

Alie 

Jolanda 

Sandra 

Hilly 

Allet 

Laurien

 

Het dagritme op de babygroep

Jonge baby's hebben vaak nog een eigen dagritme dat bestaat uit slaapjes, voeding en spel. Wij houden zoveel mogelijk het dagritme aan zoals zij het thuis ook gewend zijn. Langzamerhand gaat een baby steeds meer meedoen met het dagritme van de oudere kinderen van de groep.

 

Activiteitenaanbod

De activiteiten die aangeboden worden richten zich op de ontwikkeling van het kind. Daarbij proberen we de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De leidsters spelen veel met de kinderen op de vloer, de materialen die aangeboden worden sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen op de babygroep. Samen onderzoeken, ervaren en experimenteren staan centraal in ons activiteitenaanbod.

We laten de kinderen op de babygroep kennis maken met feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Modderdag, dierendag, moederdag en vaderdag en uiteraard ook de eigen verjaardag. Verder laten we de kinderen ook kennismaken met de seizoenen.

 

Op onze babygroep spelen kinderen van 10 weken tot 2 jaar.