!Deze website is verlopen!

Onze dreumesgroep "Knabbel"

Tijdens de morgen spelen de dreumesen op hun eigen groep. Dit zijn de kinderen van 2 tot 3 jaar. Een dreumes heeft veel behoefte aan beweging en wil op ontdekking. Hiervoor is volop ruimte en in ons spelaanbod wordt de dreumes gestimuleerd om op onderzoek te gaan en te experimenteren.

 

Veiligheid en geborgenheid 

Dreumesen komen tot spelen als zij zich op hun gemak voelen. Dit bereiken we door vaste leidsters op de groep, een gemoedelijke sfeer, een vast dagritme met vaste rituelen en regels op de groep. De leidsters zorgen ervoor dat er een goed evenwicht is tussen uitdagende/stimulerende activiteiten en rustige/gezellige activiteiten. Een goed contact met de dreumes begint met een goed contact en goede communicatie met ouders. Daarom wordt er bij het brengen en het halen een praatje gemaakt. Ouders worden naast een praatje ook geïnformeerd door middel van een overdrachtsschrift en het planningsbord in de hal. In het overdrachtsschrift staat informatie die direct over uw eigen kind gaat. Het planningsbord informeert ouders over bijzonderheden van de groep, de kinderen en de leidsters die aanwezig zijn. Iedere groep heeft vaste groepsleidsters. De kinderen kennen en herkennen de eigen leidsters wat de de geborgenheid en het welbevinden van de kinderen bevorderd.

 

De vaste leidsters voor de dreumesgroep zijn:

Martha 

Fenna 

Tanja 

Marrit

 

Het dagritme op de dreumesgroep

De meeste kinderen op de dreumesgroep slapen nog maar één keer. Daardoor kunnen de kinderen veel met elkaar spelen en samen met elkaar eten en drinken. Het dagritme ziet er als volgt uit:

 

9:00 uur: we beginnen de morgen met een liedje en gaan samen een spel spelen, bijvoorbeeld samen een toren van blokken bouwen. We richten de aandacht van de kinderen op elkaar en zorgen ervoor dat elk kind zich gezien weet. Daarna worden er verschillende activiteiten aangeboden op gebied van motoriek, creatieve vaardigheden of uitbreiding van de woordenschat en de kennis.

9:45 uur: met elkaar fruit eten aan tafel, samen liedjes zingen en/of een boekje voorlezen.

10:15 uur: buitenspelen. Bij slecht weer bewegingsactiviteiten aanbieden op de groep.

11:30 uur: naar binnen, samen de groep opruimen.

11:45 uur: met elkaar een broodje eten.

12:30 uur: de kinderen gaan op bed.

14:30 uur: komen de kinderen van bed, samen aan tafel drinken en een koekje eten.

15:00 uur: buitenspelen of binnen een bewegingsactiviteit evt. een herhaling van het activiteitenaanbod van de morgen.

16:30 uur: samen aan tafel een cracker of soepstengel eten en drinken.

de kinderen mogen vrij spelen en de eerste kinderen worden opgehaald.

(Het dagritme is een richtlijn, uiteraard wordt er rekening gehouden met bijzonderheden en omstandigheden die van invloed zijn op de eet-/drink- en slaapbehoeften van de kinderen, zowel individueel als de groep.)

 

Activiteitenaanbod

Er is veel tijd en ruimte voor spel en activiteiten. De activiteiten die aangeboden worden richten zich op de ontwikkeling van het kind. Daarbij proberen we de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De leidsters spelen veel met de kinderen op de vloer, de materialen die aangeboden worden sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen op de dreumesgroep.

 

Op rustige dagen wordt de dreumesgroep samengevoegd met de peutergroep. Dit gebeurt momenteel op de woensdag en vrijdag. 

 

We laten de kinderen op de dreumesgroep kennis maken met feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Modderdag, dierendag, moederdag en vaderdag en uiteraard ook de eigen verjaardag. Verder laten we de kinderen ook kennismaken met de seizoenen. Veel activiteiten bieden de kinderen de gelegenheid om te onderzoeken en te ervaren.